Наличните дълготрайни материални активи за околната среда в Бургаско са били 1,1 млрд. лева през 2021 година, отчете НСИ

Дата:

В края на 2021 година за област Бургас общата стойност на наличните дълготрайни материални активи за околната среда е 1,1 млрд. лева, при 1 млрд. лева през 2020 година. Това посочват от Териториално статистическо бюро – Югоизток. Генерираните битови отпадъци в областта през 2021 година са 197 000 тона или с 22,6 на сто повече спрямо 2020 година. Предадените за директно депониране битови отпадъци намаляват от 13 000 тона през 2020 година на 12 700 тона през предходната. Регистрира се увеличение на битовите отпадъци, предадени за предварително третиране, посочват още от статистическото бюро.

От там допълват, че продължава изграждането на регионални системи за управление на битовите отпадъци в Бургаско. Същевременно се закриват изградени в миналото депа за битови отпадъци, които не отговарят на екологичните изисквания. Общият брой на депата и инсталациите за третиране на битови отпадъци в експлоатация за страната през 2021 година е 73, като част от тях са съоръжения от регионалните системи за управление на битовите отпадъци. В област Бургас през 2021 година са регистрирани 5 инсталации за третиране на битови отпадъци с обща заета площ от 92 декара.

Относителният дял на населението, обхванато от системи за организирано сметоизвозване през 2021 година е 100 процента от общото население на областта, като за страната този показател е 99,9 на сто. Събраните битови отпадъци средно на човек от населението на област Бургас са близо 500 килограма на човек, като по този показател се отчита минимално увеличение спрямо данните за 2020 година. 

Шумови нива

През 2021 година в област Бургас са наблюдавани 37 пункта за измерване на нивото на шум. Продължава тенденцията измереното ниво на шума да надхвърля допустимите хигиенни норми от 55 до 60 децибела (dB), като 26 от наблюдаваните пунктове са с шумови нива над допустимите норми. С най-неблагоприятна акустична среда са 5 пункта, където са измерени максимални шумови нива в границите от 73 до 77 децибела, посочва в обобщените си данни Териториалното статистическо бюро – Югоизток. 

С обществено водоснабдяване (ВиК) е свързано 99,9 на сто от населението на област Бургас през 2021 година при 99,4 на сто в страната. Потреблението на питейна вода от домакинствата в Бургаско се оценява на 109 литра на ден, средно на човек. През същата година в областта на воден режим поради недостиг на вода е било 0,2 на сто от населението. 

/БТА

Сподели

Абонирай се

spot_imgspot_img

Актуални

Подобни
Подобни

Ердоган се обяви за добри отношения и със Запада, и с Изтока

"Създаването на нови уравнения във външната политика" не е...

Автобус се разби и застана вертикално върху изход на тунел край Барселона

Във вторник автобус, превозващ работници на "Индитекс", се разби...

Нобелови лауреати подканват Лукашенко да освободи политическите затворници

Десетки нобелови лауреати призоваха в отворено писмо президента на...

Кремъл не разбира какво има предвид Зеленски под “втора мирна среща на върха”

Кремъл все още не разбира какво има предвид Владимир...